top of page

ATASC CONSULTING SERVICES: VAN ARBEIDSVEILIGHEID OVER GEZONDHEID TOT EEN STIMULEREND WERKKLIMAAT

Advies nodig over kwaliteitszorg, preventie van arbeidsongevallen en absentie, re-integratie, time management? Vertrouw op de knowhow van ATASC.

ATASC CONSULTING

Als het gaat om ieders welzijn, bescherming, progressie en waarden;

als het gaat om duurzaamheid, milieu, kwaliteit, veiligheid en gezondheid

als het gaat om ongevallen, ziekten, incidenten, burn-out, absentie en re-integratie

als het gaat om een hoger rendement, innovatie, tijd, efficiëntie, vertrouwen en groei,

… dan is het een voordeel om een partner te hebben met wie u kennis kunt uitwisselen en de juiste oplossingen kan vinden. Een partner die u kan raadplegen bij uw dagdagelijkse activiteiten en projecten om samen de uitdagingen binnen uw organisatie aan te pakken. 

ATASC kan deze partner voor u zijn.

PROFESSIONEEL EN WAARDEVOL ADVIES OP VERSCHILLENDE VLAKKEN

Bij ATASC Consulting adviseren wij in gedachten, woorden én daden.

preventiebeleid, VGM en HSEQ support

VCA en ISO:

opzetten en of opvolgen van VCA- en ISO-zorgsystemen, interne audit, opmaak van handboeken …

Milieu en Energie:

milieucoördinatie, ondersteuning met milieu- en energiedossiers, voorbereiding van vergunningen, milieuplannen, aangiftes, EPB-certificaten …

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen:

veiligheids- en gezondheidscoördinatie

Kwaliteitszorg

kwaliteitsplan en handboek, sensibilisatie, ISO 9001 opzetten en/of opvolgen, interne audits …

Mens-team-leiderschap-management:

masterclasses, workshops, coaching en counseling

Visie – waarden – missie – doelen – progressie:

Progress coaching op elk level, individueel of als team

RISICOMANAGEMENT

Preventiebeleid en HSEQ support

Elke organisatie in België*, waar mensen tewerkgesteld zijn, is verplicht om de Wet op het Welzijn na te leven. Het ‘werk-welzijn’ heeft betrekking op zeven domeinen: arbeidsveiligheid, gezondheid, arbeidshygiëne, ergonomie, verfraaiing van de werkplek, psychosociale aspecten en het werkmilieu. 

Het Dynamisch Risicobeheersysteem (DRBS) vormt een constante in het planmatig beheren van de steeds in veranderende werkomstandigheden zoals gevaarlijke situaties, handelingen, externe invloeden en risico’s. Het heeft tot doel werknemers en derden te beschermen en arbeidsongevallen en ongewenste incidenten te voorkomen. 

Spreekt u binnen uw organisatie over Preventie, VGM ,HSE, SHE, VCA, SCC, OHSA, ARBO, ISO 45001, IDPBW, Health & Safety of HSEQ (staat voor Health of gezondheid, Safety of veiligheid, Security of beveiliging en Quality of kwaliteit.)

*Andere Europese landen kennen een gelijkaardige regelgeving op basis van Europese richtlijnen.

HET ATASC CONSULTING TEAM STAAT KLAAR OM U MET RAAD EN DAAD TE ONDERSTEUNEN

Een greep uit onze dienstverlening:

Consultatie over wetgeving en managementzorgsystemen

Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE, TRA …): alle analyses binnen de zeven welzijnsdomeinen werken wij samen met u uit of sturen we bij waar nodig

VGM-plannen

Toolboxen/onthaalbrochures

Werkplekinspecties en verslaggeving

Dossierbeheer van VGM-gerelateerde en wettelijk verplichte documenten

Preventiebeleid: nulmetingen en evaluaties

Documenten en tools

Taken en verantwoordelijkheden werkgever, hiërarchische lijn en administratief en operationeel personeel

Noodplanning en crisiscommunicatie: begeleiding van oefeningen

Coaching van bestuurders en werkgevers, CPBW’s, management en leidinggevenden, werknemers, vertrouwenspersonen, preventieadviseurs en VGM-functionarissen

Arbeidsongevallen: analyses, omstandig verslag opmaken

Projecten, campagnes of initiatieven op maat van uw organisatie

Upgraden van de veiligheidscultuur binnen de organisatie

Voor duiding van wetgeving, richtlijnen en normen: Click and Go To ATASC BIB 

Voor opleidingen en workshops Preventiebeleid en HSEQ: Click and Go To ATASC Academy

WAT ATASC VOOR U KAN DOEN

Naast het organiseren van deze opleidingen en het afnemen van de examens ondersteunen we organisaties in:

het opstarten, begeleiden en in stand houden van hun intern VCA-systeem

het opstarten en aanpassen van de documenten en het gegevensbeheer

het organiseren van de interne audit en nodige evaluaties

het opmaken van het veiligheidshandboek en de algemene opvolging

het up-to-date houden van de betreffende wetgeving

Wilt u een combinatie van VCA met andere zorgmanagementsystemen implementeren of upgraden, dan zijn wij uw partner en bieden we u op maat van de organisatie verschillende servicepakketten aan.

VRAAG UW GRATIS OFFERTE AAN OF CONTACTEER ONS VOOR MEER INLICHTINGEN.

bottom of page