top of page

SUPPORT EN OPLEIDING VOOR DE UITVOERING VAN INTERNE AUDITS EN DE IMPLEMENTATIE VAN ZORGSYSTEMEN

Wend u tot de erkende auditoren van ATASC voor het uitrollen van een degelijk managementzorgsysteem in uw bedrijf. Contacteer ons voor info of een afspraak!

AUDITS & ZORGSYSTEMEN

SUPPORT EN OPLEIDING VOOR DE UITVOERING VAN INTERNE AUDITS EN DE IMPLEMENTATIE VAN ZORGSYSTEMEN

Wend u tot de erkende auditoren van ATASC voor het uitrollen van een degelijk managementzorgsysteem in uw bedrijf. Contacteer ons voor info of een afspraak!

“Chaos is the enemy of any organization” Karen Martin

EEN AANGEPAST ZORGSYSTEEM VOOR UW BEDRIJF

Onze auditoren zijn professionals en tevens actief als lead auditors voor erkende certificatieorganisaties.

Graag helpen wij u verder op een onafhankelijke en neutrale wijze om uw zorgsysteem te upgraden. Wij voorzien in interne audits en evaluaties alsook in de begeleiding bij het opstarten en onderhouden van uw managementzorgsysteem.

Gebruikt uw bedrijf een eigen zorgsysteem, dan staan wij u daar graag in bij. Ook als u een zorgsysteem op maat wenst uit te bouwen, kan u een beroep doen op onze pragmatische adviezen en knowhow. 

Interne audits:

Audits op maat, volgens uw eigen intern zorgsysteem of in het kader van een jaarlijkse welzijnsbevraging en rondgang van de werkplekken

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers : VCA *, VCA **, VCA P, VCU, VCO

Veiligheid en welzijn: ISO 45001

Kwaliteit: ISO 9001

Milieu: ISO 14001

Veiligheidsladder: veiligheidsbewustzijn en veiligheidscultuur

Zie ook bij onze opleidingen in kader van Interne audits en werken met Zorgmanagementsystemen:

Click and Go To Atasc Academy

VCA EN ISO

VCA: staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

VCA omvat een veiligheidszorgsysteem specifiek gericht op werken met derden. Dit systeem geeft vorm aan een contractor safety management en richt zich tot de aannemers die risicovolle activiteiten uitvoeren.

 

VCA is een certificatieproces waarbij een certificatie-instelling een audit uitvoert in het bedrijf en op de werklocaties volgens welbepaalde beoordelingscriteria. Aan de hand van een vragenlijst (checklist 2017/6.0) wordt nagegaan of een organisatie voldoet aan de gestelde eisen. Afhankelijk van het certificatieniveau kan deze vragenlijst meer of minder ‘must’-vragen bevatten. De VCA-bedrijfscertificatie kent drie niveaus:

1. VCA * (VCA één ster): gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers

2. VCA** (VCA twee sterren): gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement)

3. VCA P (VCA Petrochemie): gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbete management), alsook op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie

De VCA persoonlijke certificatie kent twee niveaus:

Deze persoonlijke certificatie ofwel het behalen van een op naam VCA-diploma dat na een opleiding en examen wordt aangeboden door Atasc Academy. 

We onderscheiden het VCA-basisdiploma dat als doelgroep operationele werknemers heeft en de VCA VOL diploma voor operationeel leidinggevenden. Beide diploma’s hebben een geldigheidsduur van 10 jaar en zijn ook te verifiëren via de certificatendatabank VCA Besacc.

Go for ISO

Een ISO-certificering en/of -keurmerk geeft aan vele organisaties de mogelijkheid om hun betrouwbaarheid aan te tonen aan hun klanten, leveranciers, zakenpartners en de overheid. Het ISO-certificaat vormt voor veel bedrijven een efficiënt hulpmiddel om een upgrade van hun imago te bereiken. Ook bij (internationale) aanbestedingen, ook wel tenders genoemd, is een ISO-certificaat voor een organisatie onontbeerlijk. 

Om als bedrijf in aanmerking te komen voor een ISO-certificering moet er eerst een certificatieproces worden doorlopen. Over het algemeen wordt dit proces begeleid door een adviseur/consultant. ATASC Consult werkt met vakkundige specialisten die zelf ook lead auditor zijn bij een officieel erkend certificatiebureau.
Zo ondersteunen wij bedrijven bij de opzet en/of het onderhoud van het felbegeerde ISO-certificaat op verschillende terreinen, zoals:

ISO 9001

ISO-norm 9001 geldt als één van de bekendste normen ter wereld op het gebied van kwaliteitsmanagement. Deze norm richt zich onder andere op omzetgroei, aantoonbare kwaliteit, hogere klanttevredenheid, efficiëntie, kostenbesparing en aanpassend vermogen in een veranderende markt.

ISO 14001

ISO-norm 14001 richt zich voornamelijk op het maatschappelijke thema van de milieuwetgeving. Bovendien wordt ISO 14001 steeds vaker een voorwaarde voor bedrijven om zaken met anderen te doen. Met deze certificering tonen bedrijven aan dat zij hun verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van het milieu en dat zij voldoen aan de milieuwetgeving die van toepassing is in hun betreffende branche.

ISO 45001

ISO 45001:2018 is een standaard voor veiligheidswelzijn die tevens eenvoudig integreerbaar is in het kwaliteitsmanagementzorgsysteem ISO 9001 alsook in het milieumanagementsysteem ISO 14001. ISO 45001 focust op de context van de organisatie, het leiderschap en de participatie van medewerkers, de planning, ondersteuning, uitvoering en evaluatie van de prestaties. Deze norm is een doeltreffend instrument om de verantwoordelijkheid en de betrokkenheid van het management inzake welzijn, veiligheid, arbeidsomstandigheden op een hoger niveau te brengen. Hij draagt ertoe bij om de grotere context, de verwachtingen van de belanghebbende partijen in kaart te brengen en ook om de gerelateerde risico’s en kansen te zien. De norm maakt het de organisatie mogelijk om wettelijk conform te blijven en om alle risico’s en kansen te beheren op basis van feiten (data).

MAAK GEBRUIK VAN ONZE EXPERTISE INZAKE AUDITS EN ZORGSYSTEMEN. CONTACTEER ONS VOOR VERDERE TOELICHTING OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE.

bottom of page