top of page

ATASC IS UW PARTNER VOOR VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE EN EPB-VERSLAGGEVING

Zoekt u een specialist in gas- en elektriciteitskeuringen? Neem contact met ons op voor info!

VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE – EPB-VERSLAGGEVING & ENERGIE

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE VOOR TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN

Wat is het doel van Veiligheidscoördinatie?

Veiligheids- en gezondheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen heeft tot doel om de supplementaire risico’s inzake arbeidsveiligheid en gezondheid, die ontstaan door interacties van verschillende aannemers op een werf, in te dijken. De veiligheidscoördinator coördineert het risicomanagement tussen de verschillende actoren en voorziet in de wettelijk verplichte documenten, werfbezoeken en communicatie.

Wanneer is veiligheidscoördinatie verplicht?

Voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd en dit zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoering van de werken. Het al dan niet toepassen van de veiligheidscoördinatieverplichting hangt af van het aantal aannemers dat tussenbeide komt in de verwezenlijking van de werken alsook mogelijks van de duurtijd, het aantal manuren, de oppervlakte, de aard van de risico’s en de kostprijs van het project.

Wat bieden wij u aan?

Onze veiligheidscoördinatoren kunnen putten uit een jarenlange ervaring en een zeer uitgebreid netwerk inzake risicomanagement en het verzorgen van veiligheids- & gezondheidscoördinatie bij burgerlijke en industriële bouwprojecten. Dit zowel voor de particuliere en de overheidssector als voor de profit- en non-profitsector. Met een bijzondere specialiteit in schoolgebouwen, energie centrales enz...

Onze veiligheidscoördinatoren beschikken over de wettelijk verplichte kwalificaties en bieden een op maat gerichte dienstverlening voor elk project. Wij voorzien in veiligheidscoördinatie zowel in de ontwerp- als bij de uitvoeringsfase zoals de wetgever dat voorschrijft en staan steeds klaar met vakkundig advies en ondersteuning.

Contacteer ons voor toelichting of een vrijblijvende offerte.

EPB-VERSLAGGEVING

Wat is EPB-verslaggeving?

EPB staat voor “Energieprestatie en Binnenklimaat” De energieprestatieregelgeving beoogt enerzijds een hoge standaard op het gebied van energiehuishouding, maar anderzijds ook het leefbaar houden van goed geïsoleerde gebouwen. Aangezien een goede isolatie gepaard gaat met een verhoogde luchtdichtheid van het gebouw, dient daarbij ook aandacht besteed te worden aan een performant ventilatiesysteem voor de aanvoer van verse lucht en de afvoer van bijvoorbeeld vocht. De mate van isolering en het primair energieverbruik worden vertaald in twee waarden: het K-peil en het E-peil. De EPB-verslaggeving is een verplichting voor alle verbouwingen en nieuwbouwprojecten. Men dient een erkent verslaggever aan te stellen om dit energiedossier op te maken en in te dienen. (NB: voor publieke gebouwen gebruikt men ook de term EPD.)

Wat wij u aanbieden?

Wij stellen voor al uw bouw- en verbouwingsprojecten gekwalificeerde vakmensen ter beschikking die het volledige EPB-gebeuren correct en volgens de geldende regelgeving uitvoeren. Vanaf de startverklaring, adviezen, berekening tot de eigenlijke aangifte en de opmaak van het energieprestatiecertificaat. Wij zijn in deze ook gespecialiseerd in industriële bouwprojecten, bedrijfsruimten, scholen, instellingen, openbare gebouwen, zorgcentra enz. 

EPB-verslaggeving in combinatie met veiligheidscoördinatie behoort zeker tot de mogelijkheden, hierbij voorzien wij extra gunstige tarieven.

ENERGIE

In onze verdere dienstverlening hebben wij ook deskundigen ter beschikking voor blowerdoortesten, rioolkeuringen, stabiliteitsstudies, gaskeuringen bij nieuwe gasaansluitingen of bij aanpassingen van een bestaande gasinstallatie en elektriciteitskeuringen bij verkoop van een woning. 

Energiestudies en adviezen op maat voor uw organisatie en/of projecten.

CONTACTEER ONS MET AL UW SUPPLEMENTAIRE VRAGEN OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE.

bottom of page